OAT Studie Coaching

Te weinig professionele begeleiding kan vaak een oorzaak zijn van mindere studieresultaten of voortijdig stoppen met de studie. Docenten geven aan meer vakgericht te zijn opgeleid en steeds meer (te) veel tijd te besteden aan administratieve zaken. Dit houdt in dat ze in mindere mate professionele of gepaste ondersteuning op maat kunnen bieden aan scholieren en studenten op het gebied van studievaardigheden, zelfvertrouwen, studiestress, faalangstreductie, studiemotivatie en/of het vaststellen van leerstrategieën. De begeleiding en analyse op maat wordt uitgevoerd onder leiding van een docent/onderwijskundige met 40 jaar praktijkervaring in het onderwijs die na zijn lerarenopleiding op de Universiteit Doctoraal is afgestudeerd op het gebied van leren leren, leerstrategieën, studievaardigheden en studeren op afstand.

DOEL

Het doel van OAT Studie Coaching is om op basis van een persoonlijk gesprek en de persoonlijke analyse die erop volgt je tips te geven over de wijze van hoe jij leert en om je bewust te maken hoe je dat leren of studeren kunt optimaliseren om betere studieresultaten te verkrijgen. Daarnaast kan het een bijdrage leveren om voortijdig het stoppen van je studie te voorkomen! Naast de juiste studievaardigheden en leerstrategieën spelen ook elementen als zelfvertrouwen, stressbestendigheid, en studiemotivatie een rol om betere studieresultaten te verkrijgen.

VOOR WIE?

Ben je een leerling uit het voortgezet onderwijs of een student in het MBO, HBO of Universiteit? Heb je problemen met het plannen en organiseren van je studie of huiswerk? Steeds minder gemotiveerd of te weinig zelfvertrouwen omdat telkens weer die resultaten tegenvallen? Wil je je studiefinanciering binnen de perken houden? Dit is de kans om op maat inzicht te krijgen in je studieproces! Het advies is op maat dus aangepast aan je leeftijd, leeromgeving en opleidingsniveau!

TIJDSPAD

In principe zijn drie sessies voldoende om een advies op maat te geven! De eerste voor een persoonlijk gesprek, de tweede voor het in kaart brengen van hoe jij leert en wat daarmee in verband staat en na het uitwerken van je persoonlijke gegevens de derde om deze te bespreken!

Neem contact op voor het maken van een vrijblijvende afspraak!